Άρνηση ευθύνης

Παρέχουμε όλους του οδηγούς, αξιολογήσεις, πληροφορίες, λεπτομέρειες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών VPN, κλπ., με καλή τη πίστη για την αξιολόγηση και πληροφορίες, προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

Διαθέτουμε μια ομάδα ειδικών που από την δική τους πλευρά διαθέτουν αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής ενός εύρους υπηρεσιών και λύσεων, ενώ γνωρίζουν πως μπορεί να πρόκειται για πολύ ευαίσθητο τομέα. Με τον τρόπο αυτό, τα πάντα θα πρέπει να είναι καθαρά όλοι οι οδηγοί, αξιολογήσεις και πληροφορίες, καθώς και οποιοδήποτε είδους υλικό προσφέρεται ως γενικές πληροφορίες, χωρίς σκοπό να επιτρέπουν να συνεχίζονται, ενθαρρύνονται ή προωθούνται και παράλληλα δεν επιτρέπονται ή ενθαρρύνονται παραβατικές ή παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις συμβολαίων ή ζημιά, καθώς επίσης και βλάβες ή τραυματισμοί προς άλλα άτομα.

Εδώ, το σημείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί είναι το γεγονός οι ενέργειές σας αποτελούν προσωπική σας ευθύνη, ενώ προσωπικά και απόλυτα έχετε την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεών σας, ενώ οφείλετε να λαμβάνετε δικές σας νομικές συμβουλές, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή ζήτημα αναφορικά με τις ενέργειές σας και τις οποιεσδήποτε συνέπειες.

Επιπρόσθετα με τα προαναφερθέντα σημεία, άλλα άτομα ενδέχεται να συμβάλουν, να πραγματοποιούν αναρτήσεις και δημοσιεύσεις ή σχόλια στον ιστότοπο ανά διαστήματα. Ενώ οι συνεισφορά αυτή είναι καλοδεχούμενη, δεν έχουν την ευθύνη για τις προβολές ή το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύουν άλλα άτομα. Οι απόψεις είναι δικές τους και αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις του ιστοτόπου μας.

Diadiktiokaiasfalia.com